home huis van de tijd

AGENDA

Er zijn momenteel geen toekomstige activiteiten.

HUISPAGINA

Welkom bij het Huis van de Tijd, dit is een plek waar het dagelijks leven met dementie centraal staat. Waar iedereen die bij dementie betrokken is elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren. Hier vinden gesprekken plaats over hoe we op een andere manier met dementie kunnen omgaan.

Bij alles wat we hier doen staat de Sociale Benadering van Dementie centraal. De focus van deze benadering ligt niet op de aandoening zelf, maar op de leefwereld van de persoon met dementie en diens omgeving.

 

WAT IS HET HUIS VAN DE TIJD?

1) ontmoeting –  activiteiten en advies door en voor mensen met dementie. Familieleden, vrienden, professionals en vrijwilligers zijn welkom.

2) podium – voor gesprekken over hoe het is om dementie te hebben. Het doel is, om de beeldvorming over dementie op een positieve manier bij te stellen.

3) campus – delen van kennis en kunde uitgaande van een sociale benadering van dementie.

 

HUIS VAN DE TIJD BOUWEN WE SAMEN!

Het Huis van de Tijd hebben we de afgelopen periode samen met vrijwilligers warm ingericht en opgebouwd. Alle activiteiten worden mede door de koplopersgroep ontwikkeld, bijvoorbeeld sociaal-culturele projecten voor de buurt of stad. Maar ook landelijke campagnes om ‘t taboe op de ziekte dementie te helpen doorbreken en samen werken aan website en communicatie. Op de pagina Ontmoetingen leest u hier meer over.

Wilt u meewerken, meedenken, meepraten en/of weet u iemand die graag zijn of haar steentje bijdraagt? Van harte welkom! We komen graag in contact.

UITGELICHT

Oproep voor vrijwilligers

Het wordt steeds gezelliger in het Huis van de Tijd. Nieuwsgierige buurtgenoten komen een kijkje nemen, Koplopers komen aanwaaien en tussen de bedrijven door vinden diverse scholings- en podiumactiviteiten plaats.

Met het toenemen van de bedrijvigheid, neemt ook de vraag naar mensen die ons willen helpen toe. Dus bent u geïnteresseerd in onze activiteiten en benadering en heeft u wat tijd te leen, dan horen we graag van u!

Op dit moment hebben we vooral behoefte aan gastheren- en vrouwen op vaste dagdelen om bezoekers een warm welkom te heten en hen bekend te maken met het Huis van de Tijd.

Neem contact op met Jaap van Scherpenzeel voor aanmelden en/of meer informatie: 06 5379 6585 of jaap@huisvandetijd.nl


Het Huis van de Tijd is een gezamenlijk initiatief van het expertise netwerk dementie van Cordaan, Protestantse Diaconie, Stadsdeel Centrum, de gemeente Amsterdam, Ben Sajetcentrum en Tao of Care. Wij ontvangen ook financiële steun van het Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK.