UW ONTMOETING IN HUIS VAN DE TIJD

U bent welkom om kennis te maken, om meer informatie te vergaren, een gezellig gesprek met een kop koffie of thee of om samen te bouwen aan het project Huis van de Tijd!

Huis van de Tijd is nog in opbouw, we nodigen u graag uit om mee te helpen bij de ontwikkeling van deze locatie (met allerhande klussen) maar ook brochures, teksten voor de website, campagnes voor in de stad en een verdere ontwikkeling van de Sociale Benadering Dementie. Iedereen die daarbij betrokken is ontmoet elkaar in Huis van de Tijd, professionals, mensen met dementie, mantelzorgers en familie of vrienden.

Mensen met dementie bepalen samen de activiteiten, de professionals helpen om die activiteiten mogelijk te maken en bezoekers kunnen daarbij aanhaken. Bijvoorbeeld lunches, wandelingen, lezingen, museumbezoek of een vrijdagmiddag café. In samenwerking met Museum De Hermitage wordt, elders op het terrein, een schildersatelier ingericht.

U kunt ook een afspraak maken voor een familiegesprek of netwerkgesprek in het Huis van de Tijd, al dan niet samen met de begeleidende professionals. Doel is met elkaar te bespreken wat dementie voor je dagelijkse (persoonlijk) leven betekent, de relatie met de mensen om je heen verandert en hoe je ervoor kunt zorgen dat je met elkaar en je omgeving verbonden blijft.

De dagelijkse gang van zaken van het huis is in handen van een beheerder in samenwerking met de koplopers!